| Press

Strömsundshjärtat


VISIT STRÖMSUND


Lyssna på sidan Lyssna
Jägare med hund

Jakt

Jaktintresset är stort i Strömsunds kommun. Här utövas björnjakt, älgjakt och småviltsjakt i både fjäll och lågland.

Björnjakt

Årets licensjakt på björn startar 21 augusti 2023 och får pågå som längst till och med 15 oktober. Jakten får utföras inom 5 jaktområden och omfattar högst 185 björnar.

Älgjakt

En viktig del i Jämtlands läns jaktkultur är den årliga älgjakten. Varje år fälls det cirka 15.000 älgar inom områden som förvaltas av Länsstyrelsen i Jämtlands län. I Jämtland bedrivs älgjakten från den 1 September till och med 31 Januari inom länets inrättade älgförvaltningar.

Småviltsjakt

Jämtlands län erbjuder småviltsjakt på över 1,5 miljoner hektar renbetesfjäll fördelat över elva samebyar . Det är länsstyrelsens uppgift att förvalta och upplåta denna jakt. Sedan 2007 samarbetar Jämtland med Västerbotten och Norrbotten för att småviltsjakten på statlig mark ska genomföras på ett likartat sätt.

Här köper du ditt jaktkort för småviltsjakt.

SCA Skog Länk till annan webbplats.

Länstyrelsen - Natureit Länk till annan webbplats.


Vid frågor kontakta gärna turistinformationerna i Strömsund och Gäddede.


Kontakta oss

Strömsund turism

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: